Alex Xavia (Neznesiteľná vojačka) a fretka Lila

31.05.2020

Pochádza z obchodného mesta Acsone.

   • Jej pôvod je zo starého kontinentu, kde slúžila v armáde.
   • Do nového sveta priplávala s celou armádou, kde bola radová vojačka, ale na základe zásluh, ju prevelili, resp. ju prevelili na iný oddiel, nakoľko nikto nevedel ju strpieť.
   • Jej neokrôchanosť, drzosť a privádzanie ľudí do šialenstva je neskutočná
   • Je tak neznesiteľná, že zbudzuje i hrôzu u zvierat, resp. aspoň to o sebe tvrdí
   • Nosí neustále pri sebe bubon, a využíva každú príležitosť do neho bušiť, vďaka tomu dlho s ňou nikto nevydrží
Alex Xavia
Alex Xavia

Zdroj: Mihail I

Lilla
Lilla

Dennik postavy

Alex Xavia
Alex Xavia
Alex Xavia a fretka Lili Príbeh
Alex Xavia a fretka Lili Príbeh