Vízia P1N

Víziou P1N je stať sa dynamickým, moderným a uznávaným poskytovateľom zábavy pre verejnosť a B2B sektor, ktorý má záujem poskytovať pre svojich zamestnancov benefit v podobe Relax zón alebo Play-room-ov so stále rastúcou klientelou a gradujúcou spokojnosťou zákazníkov. Rozvoj P1N je orientovaný na dlhodobú klientelu ako i spoluprácu s kľúčovými partnermi a ich spokojnosť a zvyšovania lojality a spokojnosť B2B partnerom pri poskytovaní benefitu pre zamestnancov. Víziou a záujmom je zavedenie kvalitnej siete zábavných stredísk, eventy, a tvorbu playroom-ov.

Ciele


Hlavné ciele P1N zábavného centra


Trvalo udržateľná spokojnosť klientov je prvoradým cieľom.


Dlhodobo a neustále rastúci hospodársky úspech.


Neustále zvyšovanie úrovne rozvoja centra P1N.

Ostatné ciele P1N

Narastajúce povedomie o našich produktoch a služieb a zvyšovanie motivácie B2B sektora o benefitoch zavedení play-room-ov a záujem verejnosti o eventy.


Zavedenie bezpečného multivyužitia možnosti na realizáciu požiadaviek klientov.

Zabezpečenie zábavného centra pre špecifický segment hráčov a verejnosti o historické eventy a LARP s možnostou Dungeons & Dragons podujatia.

Napriek odvážnosti a ambíciám cieľov, snahy, entuziazmu, optimizmu, húževnatosti, flexibilite, pevnej viere a odhodlaním P1N spojené s pracovitosťou v krátkom čase umožní P1N sa zaradiť medzi silné, konkurencieschopné zábavné strediská, ktorej stabilita bude dlhodobo previazaná spokojnosťou klientov, ako aj personálu, všetkých externých kľúčových partnerov.

Poslanie

Poslaním P1N zábavného centra je poskytovanie spoľahlivých, bezpečných, ekologických a cenovo prijateľných zábavných služieb, eventov, ktoré je orientované na krátkodobé aj dlhodobé potreby a požiadavky klientov, ktorým sa snažíme zabezpečiť plnohodnotné a kvalitné služby a produkty.