Poslanie

Poslaním P1N zábavného centra je poskytovanie spoľahlivých, bezpečných, ekologických a cenovo prijateľných zábavných služieb a eventov, ktoré je orientované na krátkodobé aj dlhodobé potreby a požiadavky klientov, ktorým sa snažíme zabezpečiť plnohodnotné a kvalitné služby a produkty.

Vízia P1N

Víziou P1N je stať sa dynamickým, moderným a uznávaným poskytovateľom zábavy pre verejnosť a B2B sektor, ktorý má záujem poskytovať pre svojich zamestnancov benefit v podobe Relax zón alebo Play-room-ov, so stále rastúcou klientelou a gradujúcou spokojnosťou zákazníkov. Rozvoj P1N je orientovaný na dlhodobú klientelu ako i spoluprácu s kľúčovými partnermi a ich spokojnosť a zvyšovania lojality a spokojnosť B2B partnerom pri poskytovaní benefitu pre zamestnancov. Víziou a záujmom je zavedenie kvalitnej siete zábavných stredísk so zameraním na eventy, a tvorbu playroom-ov.


Ciele

Hlavné ciele P1N zábavného centra


Trvalo udržateľná spokojnosť klientov je prvoradým cieľom.
Dlhodobo a neustále rastúci hospodársky úspech.


Neustále zvyšovanie úrovne rozvoja centra P1N.

Ostatné ciele P1N

Narastajúce povedomie o našich produktoch a služieb a zvyšovanie motivácie B2B sektora o benefitoch zavedení play-room-ov a záujem verejnosti o eventy.


Zavedenie bezpečného multivyužitia možnosti na realizáciu požiadaviek klientov.

Zabezpečenie zábavného centra pre špecifický segment hráčov a verejnosti o historické eventy a LARP s možnostou Dungeons & Dragons podujatia.

Napriek odvážnosti a ambíciám cieľov, snahy, entuziazmu, optimizmu, húževnatosti, flexibilite, pevnej viere a odhodlaním P1N spojené s pracovitosťou v krátkom čase umožní P1N sa zaradiť medzi silné, konkurencieschopné zábavné strediská, ktorej stabilita bude dlhodobo previazaná spokojnosťou klientov, ako aj personálu, všetkých externých kľúčových partnerov.